ReadyPlanet.com
JL808L : เครื่องดูด-ถ่ายน้ำมันเครื่อง

เครื่องดูด-ถ่ายน้ำมันเครื่อง แบบใช้ลม ความจุถัง 80ลิตร
WASTE OIL RESERVOIR
รหัสสินค้า : JL808L

ข้อมูล เครื่องดูดถ่ายน้ำมันเครื่อง:
· ความจุถัง 80 ลิตร
· ล้อ+ถังเหล็ก+ถาดเหล็ก หนาพิเศษ
· ใช้ลมถ่ายน้ำมันเก่าออกจากถัง
· แรงดันที่ใช้ : 4 - 9 kg. / cm2
· ความยาวท่อ 5 ft
· ขนาด : 580x480x1090 ˜ 1550 mm.
· น้ำหนัก : 58.6 kg.
เครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

JL60L : ถังรองถ่ายน้ำมันเครื่อง 60ลิตร
WP-102 : เครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ article
T60LM : ถังรองถ่ายน้ำมันเครื่อง 60 ลิตร
T60L : ถังรองถ่ายน้ำมันเครื่อง 60 ลิตร
T566065 : ถังรองถ่ายน้ำมัน แบบใช้ลม 65ลิตร article
T657090 : ถังดูดถ่ายน้ำมันเครื่อง 90L
WH293 ชุดถอดไส้กรองน้ำมันเครื่่อง