ReadyPlanet.com
T60L : ถังรองถ่ายน้ำมันเครื่อง 60 ลิตร

ถังรองถ่ายน้ำมันเครื่อง ความจุ 60 ลิตร พร้อมปั๊มถ่ายน้ำมันเก่า แบบมือหมุน
WASTE OIL TANK
รหัสสินค้า : T60L

ข้อมูลถังรองถ่ายน้ำมัน แบบมือหมุน

· ความจุน้ำมัน : 60 ลิตร พร้อมปั๊มถ่ายน้ำมันเก่า
· ยกต่ำสุดได้ : 108 cm.
· ยกสูงสุดได้ : 162 cm.
· ถาดรองถ่ายมีตะแกรง
· ถาดเหล็กรองไส้กรองน้ำมันเครื่อง
เครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

JL60L : ถังรองถ่ายน้ำมันเครื่อง 60ลิตร
JL808L : เครื่องดูด-ถ่ายน้ำมันเครื่อง
WP-102 : เครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ article
T60LM : ถังรองถ่ายน้ำมันเครื่อง 60 ลิตร
T566065 : ถังรองถ่ายน้ำมัน แบบใช้ลม 65ลิตร article
T657090 : ถังดูดถ่ายน้ำมันเครื่อง 90L
WH293 ชุดถอดไส้กรองน้ำมันเครื่่อง