ReadyPlanet.com
D75-OM : ปั๊มเติมน้ำมัน สำหรับถังน้ำมัน 200 ลิตร แบบใช้ลม พร้อมมิเตอร์

ปั๊มเติมน้ำมัน สำหรับถังน้ำมัน 200 ลิตร แบบใช้ลม พร้อมมิเตอร์
AIR OPERATED OIL PUMP <with flow meter>
รหัสสินค้า : D75-OM

ข้อมูลปั๊มเติมน้ำมัน สำหรับถัง 200ลิตร
· ใช้สำหรับถังน้ำมันขนาด : 200L
· แรงดันลมเข้า : 4˜9 kg/cm²
· อัตราส่วน : 5 : 1
· แรงดันลมของน้ำมันที่ออก : 20˜45 kg/cm²
· อัตราการไหลของน้ำมัน : 16L/min.
· ความยาวท่อ : 20 ft
· น้ำหนัก : 17.2 kgs.
ถังเติมน้ำมัน

H20-OM : ถังเติมน้ำมัน แบบมือโยก 20 ลิตร พร้อมมิเตอร์
H20-O : ถังเติมน้ำมัน แบบมือโยก 20 ลิตร
D30-OM : ถังเติมน้ำมัน 30 ลิตร พร้อมมิเตอร์
D30-O : ถังเติมน้ำมัน 30 ลิตร
D75-O : ปั๊มเติมน้ำมัน สำหรับถังน้ำมัน 200 ลิตร
M201 : มิเตอร์ดิจิตอล