ReadyPlanet.com
D30-O : ถังเติมน้ำมัน 30 ลิตร

ถังเติมน้ำมัน แบบใช้ลม 30 ลิตร
AIR OPERATED OIL PUMP
รหัสสินค้า : D30-O


ข้อมูลถังเติมน้ำมัน :
· ความจุถัง : 30L
· แรงดันลมเข้า : 4 - 9 kg/cm.
· อัตราส่วน : 5 : 1
· แรงดันลมของน้ำมันที่ออก : 20-45 kg/cm.
· อัตราการไหลของน้ำมัน : 16L/min.
· ความยาวท่อ : 10 ft
· น้ำหนัก : 21.0 kgs.
ถังเติมน้ำมัน

H20-OM : ถังเติมน้ำมัน แบบมือโยก 20 ลิตร พร้อมมิเตอร์
H20-O : ถังเติมน้ำมัน แบบมือโยก 20 ลิตร
D30-OM : ถังเติมน้ำมัน 30 ลิตร พร้อมมิเตอร์
D75-OM : ปั๊มเติมน้ำมัน สำหรับถังน้ำมัน 200 ลิตร แบบใช้ลม พร้อมมิเตอร์
D75-O : ปั๊มเติมน้ำมัน สำหรับถังน้ำมัน 200 ลิตร
K99550 : ปั๊มเติมน้ำมัน 200ลิตร
T706024 : ถังเติมน้ำมัน แบบมือโยก 24ลิตร
T717065 : ถังเติมน้ำมัน แบบใช้ลม 65ลิตร
M201 : มิเตอร์ดิจิตอล